Genel Hizmet Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi Anlaşması

Kullanım ve Üyelik Sözleşmesi Nedir?

Giriş

www.radyotelekom.com Firmasına ait üyelik sözleşmesini üyelerimiz sitemize üye olduğundan okumuş olarak kabul edilecektir.

İşbu sözleşme, internet üzerinden verilen hizmetler için geçerlidir ve gerçek bireyler ya da tüzel kişilerle Radyo Telekom İnterweb Bilişim Teknolojileri arasında genel hizmet kullanım şartlarını belirleyen kurallardan oluşmaktadır. İnternet sitemiz üzerinden herhangi bir ürünü sipariş etmeden önce hizmet sözleşmesini ve bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan kullanım şartlarını tam olarak okumanız gerekmektedir. Hizmet kullanım sözleşmesi uymanız gereken kuralları içermektedir. Bu sözleşmeyi veya şartlarından herhangi birini kabul etmiyorsanız lütfen sipariş işlemlerinizi iptal ediniz. Herhangi bir ürün veya hizmet siparişi vermeyiniz.

1. HİZMET SAĞLAYICI ve TARAFLAR

İşbu sözleşme, Radyo Telekom İnterweb Bilişim Teknolojileri (Sözleşmenin bundan sonraki bölümlerinde kısaca “RADYOTELEKOM” olarak anılacaktır.) ile RADYOTELEKOM tarafından sağlanan hizmetleri satın alan müşteriler (bundan sonra kısaca “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır.) arasında akdedilmiştir.
Adres : Düz Mah. Karkaçar Sok. No:7/1 Altınordu ORDU

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

Müşterinin RADYOTELEKOM ’a ait internet sitesinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda özellikleri belirtilen hizmet ve ürünlerin satın alınması/satışı ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri ve diğer tüm yasal düzenlemeler ve uygulamalar gereğince tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin saptanması işbu sözleşmenin konusunu oluşturmaktadır. Sözleşmenin sanal ortamda imzalanmasını/kabulünü/onayını takiben, Müşteri, bu sözleşmenin imzalanmasına/kabulüne/onayına katılmak suretiyle, sözleşmeyi, sözleşmenin yanı sıra Hizmet Kullanım Şartlarını da bu sözleşmeden ayrılmaz ve bölünemez bir bütün olarak okuyup anladığını ve RADYOTELEKOM'un zaman zaman internet sitesinde yapacağı güncellemeler ve düzenlemeleri de kapsayan ilave ya da farklı kayıt, şart ve politikalar da dahil olmak üzere işbu Sözleşmedeki bütün kayıt ve şartlara bağlı kalmayı, bütün kayıt ve şartlara uygun davranmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

3. SÖZLEŞMENİN AYRILMAZ EKLERİ

İşbu sözleşme ekleri radyotelekom.com internet sitesi üzerinden vereceğiniz tüm siparişleriniz için **Hizmet Kullanım Şartları** sözleşmesindeki maddelere ve hizmetlere ilişkin koşul ve şartlar düzenlenmektedir. İşbu sözleşme MÜŞTERİ tarafından kabul edilerek bir bütün oluşturur.

4. SÖZLEŞME'NİN SÜRESİ

İşbu sözleşme sözleşmeye ek olarak getirilecek hizmet taahhütnamesi süresince geçerlidir. Eğer sözleşmeye ek bir hizmet taahhütnamesi getirilmemiş ise sözleşme bir ödeme dönemi süresince geçerlidir, taraflardan biri, diğerine bildirmediği sürece bir ödeme dönemi kadar devam etmektedir.

5. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNLER

MÜŞTERİ ’nin RADYOTELEKOM ’a ait veri merkezinde kullanmak üzere göndermiş olduğu sunucuların ya da RADYOTELEKOM ’a ait kiralık sunucu, sanal sunucu, hosting ve diğer hizmetlerinin sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz, satış fiyatı RADYOTELEKOM ’a ait web sitesi üzerinden veya MÜŞTERİ’ye gönderilmiş e-posta ile belirlenen hizmettir. MÜŞTERİ, satışa konu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda okuyup teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş verdiğini, işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. MÜŞTERİ, ön bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmek ile, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, adres, siparişi verilen ürün ve hizmetlere ait temel özellikler, vergiler dahil Türk Lirası fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

6. HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ

Hizmet, MÜŞTERİ ’ye ait sunucu ya da RADYOTELEKOM ’a ait kiralık sunucu veya hosting hizmeti ya da katma değerli bir internet hizmeti olup, MÜŞTERİ bu sunucu ya da hizmetleri ücreti karşılığında RADYOTELEKOM ’a ait veri merkezinde barındıracak ya da RADYOTELEKOM ’a ait veri merkezinde RADYOTELEKOM ’a ait sunuculardan hizmet alacaktır. Bu sunucu bilgisayarlar HİZMET SAĞLAYICISI ’nın çalışmış olduğu erişim sağlayıcılarına ait sistem odalarında tutulmaktadır. Hizmetin kullanımına ilişkin bilgilerin tamamının MÜŞTERİ’ye teslimatı, radyotelekom.com internet sitesinde MÜŞTERİ tarafından oluşturulan müşteri kaydında yer alan e-posta adresine gönderilir.

7. RADYOTELEKOM SORUMLULUKLARI

RADYOTELEKOM, müşterilerinin talebi üzerine sipariş olarak iletilen hizmetleri ödemesi peşin olarak yapıldıysa sağlayacaktır. RADYOTELEKOM ödemesi peşin yapılmayan veya banka kayıtlarında iptal edilen hizmetler için hizmet sağlamak mecburiyetinde değildir. RADYOTELEKOM, siparişin kabulü ve işlemlerin onaylanmasından sonra, müşteri siparişi detaylarında bulunan hizmete ilişkin tüm bilgileri ve şifreleri müşteriye e-posta yolu ile iletecek ve hizmet başlamış olacaktır. İlgili hesapların ve şifrelerin sorumluluğu müşterinin sorumluluğunda olup bu konulardan doğacak zarar ve ziyandan da müşteri sorumludur.

RADYOTELEKOM, vermiş olduğu hizmetin sınırları çerçevesinde müşterilerinin teknik sorularını radyotelekom.com internet sitesinden yazılı olarak alacak, yazılı olarak geri dönüş yapacaktır. Teknik desteğin kapsamı sadece verilen hizmetle sınırlıdır; işletim sistemi, müşterinin bu işletim sistemine kurmuş olduğu yazılımlar teknik desteğin kapsamı dışındadır. Müşteri SERVİS SEVİYESİ SÖZLEŞMESİ yapmamış ise bu konularda RADYOTELEKOM teknik destek vermeyecektir. Müşteri, hizmet kullanım şartlarındaki teknik destek şartlarına uymak zorundadır.

RADYOTELEKOM, verilen hizmetin, internetin omurgasını oluşturan firmalardan, sunucu arızalarından, veri merkezlerinden veya müşteri hatalarından kaynaklanan arızalar ve bakım çalışmaları vb. her türlü mücbir sebepten kaynaklanan kesintilerinden sorumlu değildir. Erişim sağlayıcılardan ve bunlara ait veri merkezlerinden kaynaklı sebeplerle RADYOTELEKOM ’un servislerinde yaşanabilecek sorunlardan RADYOTELEKOM sorumlu değildir.

8. MÜŞTERİNİN SORUMLULUKLARI

MÜŞTERİ, paylaştığı iletişim bilgilerinin sadece resmi kurumlarca ve bir kovuşturma veya soruşturmaya esas olmak üzere istendiği takdirde paylaşılacağını kabul eder ve buna şimdiden onay vermiştir. Ayrıca RADYOTELEKOM, sair bir mahkeme kararı üzerine yer sağlayıcısı olmadığı veya içeriğe müdahale imkânının bulunmadığı hallerde mahkeme kararı gereğince “ip adresi engellenmesi” işlemini yapar. MÜŞTERİ, kendisi ile ilgisi olmasa da mahkeme kararı gereği ip adresinin engellenmesi sonucu kendisine de erişimin engellenebileceğini ve bu durumda RADYOTELEKOM ’un sorumluluğu olmadığını peşinen kabul eder.

MÜŞTERİ, kendisine RADYOTELEKOM tarafından gönderilen yazılı teklifi kabul etmesi ile radyotelekom.com internet sitesinden elektronik ortamda müşteri kaydını oluşturarak hizmetin talebini istemelidir. MÜŞTERİ, satın almak istediği hizmetin ödemesini peşin olarak yapar. Faturalar hizmetin çeşidine göre; Aylık, 3 Aylık, 6 Aylık veya Yıllık olarak yine müşterilerin talebi üzerine oluşturulur. Hizmetin kullanılmaya başlandığı gün yinelenen son ödeme günüdür.

MÜŞTERİ, satın aldığı hizmeti radyotelekom.com internet sitesinde yer alan HİZMET KULLANIM ŞARTLARI ’na uygun şekilde kullandığını kabul ve taahhüt etmiştir. MÜŞTERİ, satın aldığı hizmetin yönetimi için gerekli şifreleri RADYOTELEKOM ’dan almakta, hizmeti kendisi yönetmekte ve dolayısı ile güvenliğini kendisi sağlamakla yükümlüdür. Sistemde tanımlanmış “Ana Kullanıcı” veya “kendi tanımladığı kullanıcı” adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder. MÜŞTERİ, suç nitelikli ve ilgili kanun hükümlerince hukuka aykırı sayılan mesajlar göndermemeyi taahhüt etmiştir. Ayrıca RADYOTELEKOM sunucularından sunumu yapılan hiçbir yazılı, sesli veya görsel içerik, materyal TC kanunlarına aykırı olamaz. Aksi takdirde doğan ve doğacak tüm maddi ve manevi zararda sorumluluk MÜŞTERİ ’ye aittir.

Ayrıca taraflar birbirlerinin ticari itibarına ve saygınlığına zarar verecek davranışlarda bulunmayacaktır. MÜŞTERİ ’nin RADYOTELEKOM ’dan hizmet satın alması, MÜŞTERİ ’ye RADYOTELEKOM ’un Fikri ve Sınai Haklar Hukuku mevzuatından kaynaklanan hakları ile ticari bilgi, ticari sır vb. nitelikte şirketin iç işleyişi ve sunulan hizmetlerin içeriği hakkında bilgi sahibi olmak, ortaklık, kullanım hakkı vb. haklar sağlamayacak olup, MÜŞTERİNİN RADYOTELEKOM ’un açık ve yazılı muvafakati olmaksızın sunulan hizmet sebebi ile öğrenilen hiçbir bilgiyi 3. Kişi ve kurumlarla yazılı yahut sözlü olarak paylaşma imkanı olmadığını Müşteri peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Hizmette bulunan, eklenen, çıkartılan bilgi, belge ve yazılımların kurulumu, lisansların ayarlanması, yazılımların kullanımı ile ilgili çıkacak bütün sorunlar müşterilerin sorumluluğunda olup tüm belirtilen bu detaylarda oluşacak sorunlardan RADYOTELEKOM hiçbir koşulda sorumlu tutulamaz.

Hizmette üçüncü şahıslar tarafından veya müşteri tarafından yayınlanan içerikten ya da bilgi ve belgenin şahıslar tarafından zarara uğramasından dolayı RADYOTELEKOM ’un aleyhinde idari, hukuki veya cezai yollara başvurulması halinde RADYOTELEKOM ’un uğrayacağı tüm zararlardan MÜŞTERİ sorumludur. MÜŞTERİ kendisine yapılacak yazılı bildirimden itibaren 5 iş günü içerisinde nakden ve bir kerede RADYOTELEKOM ’un zararını karşılamak zorundadır.

MÜŞTERİ 'ye ait hizmetin üzerinden web ortamına açılacak sayfalardaki ya da uygulamalardaki bilgi ve içeriklerden RADYOTELEKOM sorumlu olmayacaktır. Yayınlanan web sayfalarının içeriği ya da yazılımlar ile ilgili olarak çıkacak, MÜŞTERİ ve üçüncü şahısların dahil olduğu her türlü olumsuzluk ve yasa dışı durum halinde RADYOTELEKOM ’a sorumluluk yüklenemez ve sorumluluğuna gidilmesi halinde RADYOTELEKOM, alınan hizmeti herhangi bir uyarıya gerek kalmaksızın askıya alabilir.

Şirkette bir yenilik gerçekleştiğinde şirket müşteriye sms ve mail ile bilgi verebilir. Bu konuda sms ve mail almak istemiyorsa MÜŞTERİ'ye ilgili abonelikten çıkma tercihi sunulacaktır.

MÜŞTERİ, kurallara aykırı davrandığı takdirde RADYOTELEKOM’un hiçbir ihtara gerek kalmaksızın gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkının bulunduğunu kabul ve taahhüt eder. Müşteri çalıntı kredi kartı ile yapılan alış veriş bakımından çalıntı kredi kartı ile yapılan alış veriş tek bir alış veriş olsa dahi ve bu önlemlerle sınırlı olmamak üzere, Müşteri hesabına kayıtlı olan veya süresi uzatılmış olan bütün alan adları ve sair hizmetlerin herhangi bir bildirim olmaksızın derhal iptal edilebileceğini, durdurulabileceğini, herhangi bir zarar ziyan tazmin mükellefiyeti doğurmaksızın Müşteri kaydı da dahil olmak üzere alınan tüm hizmet kalemlerinin bedeli ne olursa olsun iptal edilebileceğini, son verilebileceğini, durdurulabileceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

9. ÜCRET, ÖDEME VE İADE

MÜŞTERİ ’ye verilen teklif sonrası, MÜŞTERİ ’nin hizmeti satın almak istemesi ile hizmetin başlaması için ödeme peşin olarak önceden yatırılmış olmalıdır. Hizmetin teslim edildiği gün artık yinelenen ödeme tarihi olup, sonraki ödeme döneminin de son ödeme tarihidir. Müşteri, aldığı hizmetlere karşılık belirlenen vadede ödeme gerçekleştirmediği takdirde temerrüde düşmüş olacak ve mütemerrit sayılacaktır. Bu durumda RADYOTELEKOM, kur farkı faturası kesebileceği gibi dilerse fatura tarihinden itibaren aylık %10 gecikme faizi talep edebilir. Müşteri bu gecikme faizi ve kur farkı faturasını ödemeyi beyan ve kabul eder.

Ancak, 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun, ticari işlerde uygulanacak temerrüt faizi oranı, işbu madde ile kabul edilen faiz oranından daha yüksek olduğu takdirde, Taraflar, gecikme faizi oranı olarak, kanun gereği ticari işlerde uygulanacak temerrüt faizi oranın uygulanacağını kabul ederler. Müşteri, işbu sözleşmeden doğan her tür alacak için RADYOTELEKOM’un dava ya da icra takibi açması halinde de faiz, avukatlık ücreti ve diğer tüm yasal giderleri işbu sözleşme hükmü uyarınca ayrıca bir ihtar ve ihbara gerek olmaksızın peşinen ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

RADYOTELEKOM, E-Fatura mükellefidir. Kayıt olduğunuz müşteri paneli üzerinde yada mail adresinize resmi faturalar gönderilmektedir. Vergi Usul Kanununa göre satın alınan hizmete yasal fatura düzenlenebilmesi için bilgilerin doğru beyan edilmesi müşterinin yasal sorumluluğudur.

Yeni kayıt olan müşterilerimizin doğrulama işlemi Müşteri Hizmetleri tarafından Telefon, E-posta ve Destek bildirimi üzerinden yapılmaktadır. Doğrulanmamış müşteriler için fatura düzenlenmemekte ve bu nedenle hizmet sağlanamamaktadır. Ayrıca doğrulanmamış müşterilerin müşteri panelleri kısıtlı durumdadır.

Hizmetlerimizde iade süresi ilk 15 gün'dür. İlk 7 gün sonrasında yapılacak iade işlemlerinde iade faturası kesilmesi veya size gönderilen E-faturada ki iade bölümünün doldurulup tarafımıza gönderilmesi yasal zorunluluktur. MÜŞTERİ, son ödemesi geçmiş faturası için e-posta yolu ile 7 gün boyunca 3 defa ihtar edilir. Bunun dışında herhangi bir başka kanaldan MÜŞTERİ ’ye edimini yerine getirmesi için ihtarda bulunulmayacak olup, 7. Günün sonunda verilen hizmet askıya alınır. Askıya alınan hizmete ait veriler 10 gün boyunca tutularak, 10 gün sonra tamamen silinecektir. Ayrıca sunucu barındırma hizmeti sunulması halinde, süresi içinde ücret ödenmediği takdirde, RADYOTELEKOM ’un cihazları barındırma ve saklama imkanı ve yükümlülüğü olmayıp, MÜŞTERİ ’ye verdiği iletişim vasıtalarıyla ulaşılamaması veya ulaşılsa dahi verilen süre içinde ödeme yapılmaması halinde 6 ay sonunda cihazın sorumluluğu RADYOTELEKOM’dan çıkacak olup; cihazın imha, arıza gibi hiçbir durumundan RADYOTELEKOM’un sorumlu olmayacağını MÜŞTERİ peşinen kabul eder.

MÜŞTERİ, ödemesini yapmadığı hizmet nedeni ile askıya alınan veya silinen hizmete ilişkin yaşayacağı veya 3. Kişilere yaşatacağı zarar ve ziyandan hiçbir sebeple RADYOTELEKOM sorumlu tutulmayacaktır.

RADYOTELEKOM, 2 farklı yöntem ile ödeme kabul etmektedir. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde sistem otomatik olarak devreye girerek hizmetinizi aktif hale getirmektedir. Havale-Eft ile yapılan ödemelerde banka tarafında yaşanan problemler nedeniyle muhasebe birimi el ile kontrol edip faturaları onaylamaktadır. Herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için havale-Eft ile yapılan ödemelerde müşteri panelinden ödeme bildirimi yada [email protected] mail adresine ödeme yapılan fatura numarası ile birlikte bildirilmesi gerekmektedir. MÜŞTERİ, iş bu sözleşme süresi bitmeden sözleşmesini fesih etmek isterse, verilen hizmet kapsamında yapılan kampanya indirimleri tek seferde RADYOTELEKOM tarafından tahsil edilir. MÜŞTERİ, satın alınan ürün veya hizmetlerde, ilk ödeme tarihinden itibaren 15 gün içerisinde hiçbir mazeret göstermeksizin iade talebinde bulunabilir.

Ücret iadesi garantisi sadece yeni alınmış, RADYOTELEKOM tarafından verilen ürün ve hizmetleri kapsamaktadır. Alan adı kaydı, lisans ücretleri, SSL sertifikaları ve buna benzer RADYOTELEKOM tarafından üretilmeyen ürün ve hizmetler ücret iadesi garantisi kapsamı dışındadır. Web Hosting ve Reseller Hosting hizmetlerinde ücret iadesi kesintisiz olarak yapılırken; radyo hosting, tv hosting, sunucu kiralama, barındırma, sanal sunucu hizmetleri, bulut sunucu hizmetlerinde ücret iadesi, hizmetin kullanılmayan kısmı kadarıyla yapılmaktadır. Sanal veri merkezi hizmeti alan müşterilerin sözleşme süresince internet erişim ödemeleri sabittir. Enerji ücretleri enerji dağıtım şirketlerinin uyguladığı zamlara göre, kabinet ücretleri de Tefe / Üfe oranlarına göre zamlanır.

RADYOTELEKOM müşteriye ücret iadesi yapabilmek için; kurumsal firmalardan iade faturası, bireysel kullanıcılardan iadenin talep edildiği ay içerisinde RADYOTELEKOM tarafından kesilen faturayı talep eder. Faturaların gönderilmesi ile ilgili masraflar müşteri tarafından karşılanır. Ödemenin iadesi, satın alınan yeni ürün veya hizmetin ödemesinin yapıldığı ödeme kanalı ile geri iade edilmekte, bunun dışında farklı bir ödeme kanalından iade yapılması kesinlikle mümkün olmamaktadır.

İade faturası kesmeyen firmalar için ya da RADYOTELEKOM ’un kesmiş olduğu faturayı geri göndermeyen bireysel müşteriler için iade yapılırken, Türkiye’deki mevcut Vergi Kanunlarına göre yapılan vergilendirmeler düşülerek ücret iadesi yapılır. RADYOTELEKOM, ücret iadesi garantisini kötüye kullanan kullanıcılarına hizmet vermeme hakkını saklı tutar.

RADYOTELEKOM, düzenli hizmetlerinin kapsamı dışındaki sair görevler bakımından ve ek hizmet veyahut ürün talepleri bakımından her zaman makul bir hizmet ücreti tahsil etme hakkını saklı tutar. Bunlar, burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, e-posta üzerinden halledilemeyen ve kişisel hizmet gerektiren müşteri hizmetleri sorunları ve özel hizmet gerektiren anlaşmazlıklar veyahut RADYOTELEKOM ’un Müşteri bakımından almak zorunda kaldığı hukuk müşavirliği vb. hizmetlerdir.

Satın alınan hosting ya da sunucu hizmetinin iptal ve iade işlemlerinde, hosting ya da sunucu hizmeti ile birlikte satın alınan taşıma hizmetinin ücret iadesi yapılmamaktadır. 10 adet alan adına kadar ücretsiz olarak verilen taşıma hizmeti, satın alınan hosting ya da sunucu hizmetinin 15 gün içerisinde iptal ve iade edilmesi durumunda, iade edilecek hizmet bedelinden ücretsiz verilen taşıma hizmeti bedeli kesilerek iade işlemi yapılmaktadır.

RADYOTELEKOM'un www.radyotelekom.com internet sitesi üzerinden yapmış olduğu tüm işlemler Türkiye'de mevcut Vergi Kanunlarına göre vergilendirilir. Bu sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler RADYOTELEKOM'un sorumluluğu dışındadır ve aynen sözleşmeye yansıtılır. Vergi Kanunları uyarınca MÜŞTERİ’nin kayıt düzeni ile ilgili tüm sorumlulukları kendisine ait olacaktır.

10. VERGİLENDİRME

RADYOTELEKOM'un radyotelekom.com internet sitesi üzerinden yapmış olduğu tüm işlemler Türkiye'de mevcut Vergi Kanunlarına göre vergilendirilir. Bu sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler RADYOTELEKOM 'un sorumluluğu dışındadır ve aynen sözleşmeye yansıtılır. Vergi Kanunları uyarınca MÜŞTERİ ’nin kayıt düzeni ile ilgili tüm sorumlulukları kendisine ait olacaktır.

11. FESİH

MÜŞTERİ, yeni ödeme döneminde radyotelekom.com internet sitesi üzerinden müşteri girişi yaparak aldığı hizmeti iptal edip herhangi bir başka bildirim yapmaksızın sözleşmeyi fesih edebilmektedir. Bunun için hizmetin son ödeme tarihinin geçmemiş olması gerekir. MÜŞTERİ, sona eren sözleşme, iptal edilen hizmet ile ilgili herhangi bir şekilde bedel iadesi talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. RADYOTELEKOM, her zaman sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. RADYOTELEKOM ’un sözleşmeyi feshetmesi, hizmeti durdurması durumunda MÜŞTERİ ’ye peşin ödemiş olduğu ücretin sadece kalan kısmı iade edilecektir. MÜCBİR SEBEP Tarafların kontrolü ve iradesi dışında gelişen ve makul denetim gücü dışında kalan ve tarafların işbu sözleşme ile yüklendiği borçlarını yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici önceden tahmin edilmesi mümkün olmayan, sayılanlarla sınırlı olmak kaydı ile savaş, iç savaş, terör eylemleri, deprem, yangın, sel benzeri tabi afetlerin meydana gelmesi mücbir sebep olarak değerlendirilecektir. Taraflardan biri, bir mücbir sebep ortaya çıktığında zaman kaybetmeksizin bunu derhal diğer tarafa bildirmek zorundadır. Böyle bir durumla karşılaşılması halinde taraflar birlikte değerlendirme yaparak alınacak tedbirleri beraberce tespit edecek ve uygulayacaklardır. Taraflar mücbir sebep yüzünden yükümlülüklerini tam veya zamanında yerine getirememekten dolayı sorumlu tutulmayacaktır, mücbir sebep durumunun kesintisiz 30 (otuz) gün devam etmesi halinde işbu sözleşme kendiliğinden münfesih hale gelecektir. Ancak Tarafların fesihten önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklı kalacaktır.

12. YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İşbu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Ordu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Ayrıca taraflar bu sözleşme kapsamında verdikleri adres ve email adresine yapılacak bildirimleri kabul eder; iletişim bilgilerinde olacak değişiklikleri karşı tarafa en geç 7 gün içinde bildirmeyi yüklenirler. Aksi takdirde sözleşme sırasında verilen adreslere yapılacak tebliğ yahut mail bildirimleri karşı tarafa ulaşmış sayılır.
13. YÜRÜRLÜK

RADYOTELEKOM’a ait web sitesi üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda MÜŞTERİ işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. RADYOTELEKOM, söz konusu sözleşmenin site üzerinde, MÜŞTERİ tarafından okunduğuna ve kabul edildiğine dair onay almaksızın sipariş verilememesini sağlayacak yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.
Radyo Telekomünikasyon (İnterweb Bilişim Teknolojileri Limited Şirketi)

Copyright © 2000 - 2024 - Radyo Telekom Telekomünikasyon LTD. ŞTİ.uzaktandestek.png (136×37)

20 YILLIK GÜVEN VE TECRÜBE!

© Tüm Hakları Saklıdır. »  Websitemiz tescillenmiştir. Herhangi bir şekilde kopyalanması, çoğaltılması ve dağıtılması halinde yasal işlem başlatılacaktır. İnternet Radyosu Kur Radyosu Sitesi

     © İnterweb Limited Şirketi - Mersis: 0478 1087 9140 0001